مرتب سازی با :
کپسول سنسور pt100 (فیلمی)
 • تعداد بازدید : 136

کپسول سنسور pt100 (فیلمی)/ رنج دمایی 20-تا300 درجه سانتی گراد

جزئیات بیشتر...

1 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 30
 • فروشنده :
کپسول سنسور pt100 (سرامیکی)
 • تعداد بازدید : 185

کپسول سنسور pt100 (سرامیکی)/ رنج دمایی 20-تا600 درجه سانتی گراد

جزئیات بیشتر...

1 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 39
 • فروشنده :
کپسول سنسور pt1000 (فیلمی)
 • تعداد بازدید : 99

کپسول سنسور pt100 (فیلمی)/ رنج دمایی 50- تا600 درجه سانتی گراد

جزئیات بیشتر...

1 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده :
سنسور دما cu50

1 تومان

سنسور دما cu50
 • تعداد بازدید : 120

سنسور دما cu50

جزئیات بیشتر...

1 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده :
سنسور دما ni 100
 • تعداد بازدید : 115

سنسور دما ni 100

جزئیات بیشتر...

1 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده :