• اصفهان اتوبان شهید خرازی (بین خیابان کهندژ و آتشگاه ) بعد از کوچه 50 فروشگاه کلان صنعت
  • 09133239705
  • 09133239705
  • 03137733542
  • info@kalansanat.ir
  • شنبه - پنج شنبه 8:00 - 19:00